Finansowanie faktur staje się prostsze

SupplierPlus sprawia, że finansowanie staje się proste, szybkie i niedrogie.

Nabywcy, posiadający dobry rating kredytowy, mogą uwolnić swój kapitał obrotowy, podczas gdy dostawcy otrzymują natychmiastowe płatności. Jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron.

Co to jest SupplierPlus?

SupplierPlus – to oparta na technologii platforma Supply Chain Finance, która pozwala uwolnić środki pieniężne z niezapłaconych faktur.

Finansowanie kapitału obrotowego powinno być proste i niedrogie.

Finansowanie faktur jest zwykle czasochłonne i skomplikowane z punktu widzenia zarządzania, a dlatego kosztowne. Umiejętne zastosowanie nowoczesnych technologii mogłoby to zmienić.

Jak działa finansowanie faktur z użyciem platformy SupplierPlus?

  • SupplierPlus – jest 100% platformą internetową, która korzysta z dokumentów cyfrowych, stosuje automatyczną wymianę danych i podpisy elektroniczne;
  • SupplierPlus ocenia ryzyko kredytowe i generuje dyskonto w oparciu o jakość profilu kredytowego nabywcy. To z kolei pozwala dostawcom obniżyć koszty finansowania;
  • W ten sposób, dostawcy mogą uzyskać finansowanie na korzystnych warunkach:

Pełna płatność
Zapłata w wysokości 100% (po odliczeniu prowizji za finansowanie)

Natychmiastowa płatność

Zapłata odbywa się zwykle w tym samym dniu roboczym

Nieodwołalna płatność

Faktury są sprzedawane bez prawa do regresu

Jak to działa

SupplierPlus działa w ścisłej współpracy pomiędzy Nabywcą-Dostawcą-Bankiem

  • Dostawca dostarcza towar lub usługę i wystawia fakturę
  • Nabywca potwierdza fakturę i akceptuje fakturę do zapłaty za pomocą platformy SupplierPlus
  • Dostawca sam decyduje o tym, czy sprzedawać potwierdzone faktury na platformie SupplierPlus i kiedy to uczynić
  • Sprzedawane faktury są kupowane przez Banki, posiadające otwarte limity kredytowe
  • Nabywca opłaca fakturę w terminie płatności

Co to jest Supply Chain Finance (SCF)?

SCF pozwala partnerom handlowym otrzymać dostęp do kapitału obrotowego

Działasz na wygodnych warunkach płatności bez szkody dla Twoich dostawców

Wpływasz na ceny zakupu poprzez zwiększenie współczynnika obrotu środków gotówkowych dla dostawców

Nie ponosisz żadnych kosztów dodatkowych z tytułu odsetek lub zobowiązań kredytowych

Poprawiasz niezawodność i stabilność łańcucha dostaw

Wzmacniasz swoje relacje ze strategicznymi dostawcami

Rozwijasz lokalny sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zapewniając ułatwiony dostęp do kapitału obrotowego

Uzyskujesz dostęp do nowego źródła kapitału obrotowego w czasie, gdy banki ograniczają finansowanie MŚP

Sprzedajesz faktury zgodnie z własnym życzeniem i kiedy zechcesz

Brak wymagań dotyczących zabezpieczeń, historii kredytowej lub minimalnych obrotów

Otrzymujesz 100% kwoty faktury (kwota pomniejszona o koszt) natychmiast po sprzedaży

Prowizja jest łatwa do obliczenia, i jest ona oparta na wielkości finansowania

Brak konieczności otwierania lub wykorzystywania własnego limitu faktoringowego

Finansowanie dostawców o różnych profilach kredytowych, z pozostawieniem ryzyka po stronie nabywcy

Uzyskujesz dochody od szerokiego grona dostawców jednocześnie, w tym od mniejszych i transgranicznych firm

Uzyskujesz dostęp do najszybciej rozwijającego się rynku Supply Chain Finance bez kosztów sprzedaży i kosztów operacyjnych

Przeciwdziałanie oszustwom – unikasz finansowania faktur podwójnych i fikcyjnych

SupplierPlus kupuje należności i sprzedaje je dalej, działając jako jedyny kontrahent dla podmiotu finansującego

Otrzymujesz dostęp do nowego grona klientów kategorii A

Dlaczego firmy wybierają SupplierPlus?

SupplierPlus pomaga obniżyć koszt kapitału obrotowego. Jest to możliwe dzięki współpracy z wiodącymi bankami, a także w wyniku optymalizacji wymiany danych i dokumentów.

Na przykład:

Otrzymujesz natychmiast: 9 950

Wartość: 50

Dni: 30

*Przytoczone kwoty są przybliżone

Nasi partnerzy

Członkostwo

Środek komunikacji

Używamy plików cookie, aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej. Kontynuując przeglądanie naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dla lepszej interakcji z SupplierPlus korzystaj z przeglądarki Chrome. Pobierz tutaj Kontynuować cookies .

Aby uzyskać lepsze wrażenia z SupplierPlus, użyj przeglądarki Chrome.

Pobierz tutaj