SupplierPlus – rozwiązanie pod klucz

SupplierPlus – jest to kompleksowy ekosystem finansowania łańcucha dostaw dla kupujących, dostawców i podmiotów finansujących. Jako rozwiązanie całościowe, SupplierPlus spełnia wymagania technologiczne, prawne i operacyjne wszystkich uczestników. Uruchomienie programu SCF jest złożonym przedsięwzięciem, dla tego SupplierPlus został zaprojektowany w taki sposób, aby był łatwy do wdrożenia oraz szybkiego uruchamiania.

Jakie są zalety pracy z SupplierPlus?

SupplierPlus jest uniwersalnym rozwiązaniem w dziedzinie SCF.
Większość transakcji SCF, przeprowadzanych przez banki – ma ograniczony krąg nabywców i dostawców, którzy mogą być finansowani. Zazwyczaj uwaga banków skupia się na transakcjach o dużych wolumenach w określonych regionach geograficznych.SupplierPlus jest pośrednikiem bez ograniczeń, który oferuje elastyczne podejście a także szeroki zasięg działania. SupplierPlus może finansować zarówno powtarzające się wolumeny standardowych przepływów handlowych jak i niestandardowe przypadki, stosując rozwiązania indywidualne.
 • Kompletny łańcuch dostaw
  Możliwość pracy z dużą bazą dostawców: zarówno z dużymi przedsiębiorstwami, jak i z transgranicznymi MŚP
 • Wiele jednostek biznesowych
  Obsługiwanie wielu podmiotów w różnych regionach za pomocą jednolitego rozwiązania SCF
 • Brak ograniczeń geograficznych
  Obsługa firm w różnych lokalizacjach i w różnych walutach przy użyciu jednolitej platformy SCF
 • Zróżnicowane podmioty finansujące
  Współpraca z grupą różnorodnych instytucji i podmiotów finansujących pozwala zaspokoić wysokie wymagania i potrzeby klientów (kształtowanie cen, wolumeny, sezonowość, położenie geograficzne, etc.)

SupplierPlus – Nieograniczony kapitał obrotowy

 • Kupujący ma pełną kontrolę nad realizacją programu SCF, wybierając odpowiednich wierzycieli i dostawców do udziału w strukturze;

 • Koszt finansowania dla dostawców oparty jest na ryzyku kredytowym większego z Nabywców, co skutkuje konkurencyjnymi stawkami;

 • Faktoring odwrotny jest łatwy do przedstawienia w bilansie spółki:

  • Dla nabywców roszczenia pozostają jako zobowiązania handlowe,nie powodując żadnych zobowiązań kredytowych;

  • Dla dostawców wcześniejsza płatność jest traktowana jako ostateczne rozliczenie, zamiast zaległego zobowiązania faktoringowego;

 • Dostawcy nie są poddawani żadnej analizie kredytowej, dlatego prawie wszyscy dostawcy mają dostęp do prostego i natychmiastowego finansowania;

 • Do programu SCF mogą być zaangażowani jeden lub więcej niezależnych podmiotów finansujących, pozostawiając bez zmian dotychczasowe relacje bankowe zarówno dostawcy jak i nabywcy;

 • Nabywcom, zintegrowany program faktoringu odwrotnego pomaga usprawnić zatwierdzanie faktoringu i procedur płatności w celu osiągnięcia większej efektywności.

Działasz na wygodnych warunkach płatności bez szkody dla Twoich dostawców

Wpływasz na ceny zakupu poprzez zwiększenie współczynnika obrotu środków gotówkowych dla dostawców

Nie ponosisz żadnych kosztów dodatkowych z tytułu odsetek lub zobowiązań kredytowych

Poprawiasz niezawodność i stabilność łańcucha dostaw

Wzmacniasz swoje relacje ze strategicznymi dostawcami

Rozwijasz lokalny sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zapewniając ułatwiony dostęp do kapitału obrotowego

Uzyskujesz dostęp do nowego źródła kapitału obrotowego w czasie, gdy banki ograniczają finansowanie MŚP

Sprzedajesz faktury zgodnie z własnym życzeniem i kiedy zechcesz

Brak wymagań dotyczących zabezpieczeń, historii kredytowej lub minimalnych obrotów

Otrzymujesz 100% kwoty faktury (kwota pomniejszona o koszt) natychmiast po sprzedaży

Prowizja jest łatwa do obliczenia, i jest ona oparta na wielkości finansowania

Brak konieczności otwierania lub wykorzystywania własnego limitu faktoringowego

Finansowanie dostawców o różnych profilach kredytowych, z pozostawieniem ryzyka po stronie nabywcy

Uzyskujesz dochody od szerokiego grona dostawców jednocześnie, w tym od mniejszych i transgranicznych firm

Uzyskujesz dostęp do najszybciej rozwijającego się rynku Supply Chain Finance bez kosztów sprzedaży i kosztów operacyjnych

Przeciwdziałanie oszustwom – unikasz finansowania faktur podwójnych i fikcyjnych

SupplierPlus kupuje należności i sprzedaje je dalej, działając jako jedyny kontrahent dla podmiotu finansującego

Otrzymujesz dostęp do nowego grona klientów kategorii A

Konkretne przykłady

Przykład: Sieć sprzedaży detalicznej

Przed stosowaniem SCF

 • Termin płatności – 60 dni;

 • Dostawca ma dostęp tylko do finansowania faktoringowego o oprocentowaniu 2% miesięcznie (24% rocznie);

 • Koszt finansowania za fakturę - 4%;

 • Każdego miesiąca występuje jedna faktura na kwotę 100 000 EUR. Koszt finansowania dla dostawcy – 4 000 EUR za fakturę.

Z użyciem SCF

 • Termin płatności został zwiększony do 90 dni;

 • Nabywca nadal kontynuuje finansowanie łańcucha dostaw o stopie 0,5% miesięcznie (6% rocznie);

 • Koszt finansowania dla dostawcy za fakturę – 1,5%;

 • Teraz dla dostawcy koszt finansowania wynosi 1,500 EUR za fakturę na kwotę 100,000 EUR.

KORZYŚCI

 • Nabywca zyskuje 30 dodatkowych dni w terminach płatności. Jeżeli zobowiązania handlowe wynosiły wcześniej 200 000 EUR, to teraz wzrosły one do kwoty 300 000 EUR, uwalniając dodatkowe 100 000 EUR kapitału obrotowego;

 • Koszt finansowania dla dostawcy został zmniejszony o 2,500 EUR za każdą fakturę na kwotę 100,000 EUR.

Przed SCF z SCF Korzyści
Termin płatności (dni) 60 90 o 30 dni więcej
Koszt dla dostawcy (rocznie) 24% 6% o 75% mniej
Koszt finansowania za fakturę (%) 4% 1.5% o 60% mniej
Koszt finansowania za fakturę na kwotę 100,000 EUR 4,000 EUR 1,500 EUR Koszt finansowania dla Dostawcy o 2,500 EUR mniej
Zobowiązania handlowe dla Nabywcy (jedna faktura na kwotę 100,000 EUR miesięcznie) 200,000 EUR 300,000 EUR 100,000 EUR kapitału obrotowego dla Nabywcy

Przykład: Główny wykonawca robót

Przed SCF

 • Termin płatności – 30 dni;

 • Dostawca ma dostęp tylko do finansowania faktoringowego o stopie 2% miesięcznie (24% rocznie);

 • Koszt finansowania za fakturę – 2%;

 • Za fakturę na kwotę 100,000 EUR, koszty finansowania dla dostawcy – 2,000 EUR.

Z SCF

 • Termin płatności został zwiększony do 45 dni;

 • Nabywca nadal kontynuuje finansowanie łańcucha dostaw o stopie 0,67% miesięcznie (8% rocznie);

 • Dla dostawcy koszt finansowania za fakturę – 1,0%;

 • Za fakturę na kwotę 100,000 EUR, koszt finansowania dla dostawcy teraz wynosi – 1,000 EUR.

KORZYŚCI

 • Kupujący zdobywa dodatkowe 15 dni w terminie płatności, co pomaga zaspokoić potrzebę przepływów finansowych projektu;

 • Koszt finansowania dla dostawcy został zmniejszony o 1,000 EUR za każdą fakturę na kwotę 100,000 EUR.

Przed SCF Z SCF Korzyści
Termin płatności (dni) 30 45 o 15 dni więcej
Koszt dla dostawcy (rocznie) 24% 8% o 67% mniej
Koszt finansowania za fakturę (%) 2% 1% o 50% mniej
Koszt finansowania za fakturę na kwotę 100,000 EUR 2,000 EUR 1,000EUR Koszt finansowania dla Dostawcy o 1,000 EUR mniej
Zobowiązania handlowe dla Nabywcy (jedna faktura na kwotę 100,000 EUR miesięcznie) 100,000 EUR 150,000 EUR 50,000 EUR kapitału obrotowego dla Nabywcy

Używamy plików cookie, aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej. Kontynuując przeglądanie naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dla lepszej interakcji z SupplierPlus korzystaj z przeglądarki Chrome. Pobierz tutaj Kontynuować cookies .

Aby uzyskać lepsze wrażenia z SupplierPlus, użyj przeglądarki Chrome.

Pobierz tutaj