Atvirkštinio faktoringo vadovas

Atvirkštinis faktoringas (kitas pavadinimas – mokėtinų sąskaitų finansavimas, tiekimo grandinės finansavimas) yra finansavimo priemonė, suteikianti galimybę tiek pirkėjams, tiek pardavėjams įgyti laisvo apyvartinio kapitalo finansuojant neapmokėtas sąskaitas faktūras. Pirkėjai įgyja galimybę dirbti palankiomis įsigijimo sąlygomis, o pardavėjai gali gauti išankstinį mokėjimą lanksčiomis ir konkurencingomis sąlygomis.

SupplierPlus funkcionavimas pagrįstas atvirkštiniu faktoringu: pardavėjas parduoda debitorinį įsiskolinimą (sąskaitas faktūras arba kitus prekybos įsipareigojimus) kreditoriams be regreso teisės. Tokie sandoriai be regreso teisės sudaromi pagal neatšaukiamą teisę kreditoriui tapti pirkėjo turto savininku. Šiame vadove pateikiama atvirkštinio faktoringo taikymo būdų apžvalga.

* Daugelis finansavimo metodų ir būdų yra panašūs į atvirkštinį faktoringą, pavyzdžiui, mokėtinų sumų finansavimas, pardavėjų finansavimas, pirkėjo valdomas tiekimo grandinės finansavimas, mokėtinų sumų finansavimas pateikus garantiją ir kt. SupplierPlus funkcionuoja pagal taksonomiją, kurią parengė pasaulinis tiekimo grandinės finansų forumas – Global Supply Chain Finance Forum.

Atvirkštinis faktoringas siūlo tai, kas geriausia dviem atžvilgiais

Atvirkštiniam faktoringui kaip finansavimo modeliui būdinga tai, kad jis inicijuojamas pirkėjo, taip pat tai, kad finansuojamas debitorinis įsiskolinimas. Pirkėjai pateikia kreditoriui su prekybos skola susijusias garantijas, pagal kurias riziką 100 % prisiima pirkėjas, tačiau atsiveria naujo prekybos masto galimybės gaunant išorinį finansavimą, ypač skirtą MVĮ ir tarptautinio lygio pardavėjams, ir išankstinį mokėjimą. Kreditoriai gali pirkti pardavėjų debitorinį įsiskolinimą su nuolaida, todėl pardavėjai gauna mokėjimą pagal sąskaitas faktūras dar prieš nustatytą mokėjimo terminą. Taikoma sąlyga, kad už debitorinio įsiskolinimo diskontavimą moka pardavėjas, o sandoriui nustatomos kainos, atitinkančios kreditingo pirkėjo kredito riziką. Taigi atvirkštinis faktoringas iš esmės yra pardavėjų konkurencingumą smarkiai padidinanti išorės finansavimo, padedančio sumažinti su apyvartiniu kapitalu susijusius kaštus visoje tiekimo grandinėje, forma.

Sandorio pradžia. Atvirkštinis faktoringas dažniausiai prasideda pirkėjui susipažinus su tiekimo grandinės finansavimu (TGF). Taigi finansavimas gali būti teikiamas ir pagal individualius susitarimus. Pardavėjai kviečiami dalyvauti TGF programoje ir gali patys laisvai pasirinkti, ar parduoti debitorinį įsiskolinimą ir kada. Parduodant skola, parduodama pagal tarifą su nuolaida, priskiriama kreditoriui, o pirkėjui taikoma sąlyga sumokėti visą sumą iki nustatyto termino.

Teisiniai santykiai. Kol pirkėjas dar tik ima dalyvauti keičiantis informacija pagal paslaugų sutartį, jis nėra sandorio dėl finansavimo dalyvis – debitorinis įsiskolinimas parduodamas tiesiogiai kreditoriui.

● Pirkėjas su kreditoriumi pasirašo standartinę paslaugų sutartį, kurioje apibrėžiami duomenų mainų procesai ir mokėjimo įsipareigojimai.

● Pardavėjas su kreditoriumi pasirašo debitorinių įsiskolinimų pirkimo sutartį, kuri reglamentuoja reikalavimų perleidimą kreditoriui.

Rizikos valdymas. Atvirkštinis faktoringas suteikia galimybę kreditoriams reikšmingai sumažinti su kreditavimu, dokumentų tvarkymu ir sukčiavimu susijusią riziką, o tai savo ruožtu padeda sumažinti finansavimo kaštus.

Kredito rizika. Pirmiausia kreditoriai atlieka įprastą kredito analizę ir limito nustatymo pirkėjui operacijas prieš perkant debitorinius įsiskolinimus. Pardavėjams, kuriems priimtina tokia sistema, kredito analizės nereikia, nes jie gaus mokėjimus tik kreditorinio įsiskolinimo atveju, tačiau jie turi tenkinti kliento atitikties (Know Your Customer – KYC) ir pinigų plovimo prevencijos (Anti Money Laundering – AML) reikalavimus. Reikiamus tikrinimus atlieka SupplierPlus.

Pagrindinė kredito rizikos mažinimo priemonė yra besąlyginis neatšaukiamas mokėjimo patvirtinimas, kurį pirkėjai pateikia kreditoriams. Pateikiant tokį patvirtinimą garantuojama, kad pirmiau minėtas debitorinis įsiskolinimas bus tikrai sumokėtas – net jeigu pasireikš pardavėjo patiriama rizika. Paprastai pirkėjai turi pateikti tokias prekybos kreditorinių įsiskolinimų garantijas, kad tolesni su tiekimu ir atsiskaitymu susiję ginčai mažai tikėtini. Nors yra nustatytos pirmiau išdėstytos sąlygos, pirkėjai taip pat turi teisę ginčus spręsti tiesiogiai kreipdamiesi į pardavėjus ir atitinkamus santykius reguliuoti nepriklausomai nuo to, kad vykdo įsipareigojimus kreditoriui.

Su dokumentų tvarkymu ir sukčiavimu susijusi rizika. Su dokumentų tvarkymu ir sukčiavimu susijusi rizika gali būti sumažinta taikant keitimosi duomenimis metodą ir prisiėmus sutartinius įsipareigojimus. Kai pirkėjai inicijuoja TGF programą, duomenys paprastai gaunami iš pirkėjo buhalterijos arba keitimosi elektroniniais duomenimis sistemos (EDI) ir apima tik kreditorinius įsiskolinimus, patvirtintus iki to laiko, kai programos įgyvendinimas pasieksfinansavimo etapą. Tokios nuostatos išdėstomos preliminarioje sutartyje, kurioje apibrėžiami mokėjimo įsipareigojimai ir kuri išorės kreditoriams taikoma besąlygiškai ir neatšaukiamai. Kadangi duomenys gaunami iš pirkėjo ir automatizuotu būdu, su dokumentais susijusios rizikos beveik nėra.

Dėl šios priežasties sumažėja ir sukčiavimo bei dvigubo apmokestinimo rizika. Reikalavimai dėl geros duomenų kokybės ir būtinybės prisiimti sutartinius įsipareigojimus reiškia, kad pirkėjai yra atsakingi už skolas kitiems kreditoriams ir patvirtina, jog jiems nėra įsiskolinę, o pardavėjams leidžiama parduoti debitorinį įsiskolinimą tik pagal TGF programą.

Finansinis poveikis pardavėjams ir pirkėjams

  • Tai, kad tiekėjai gauna pinigus anksčiau, nei gautų atidėto mokėjimo atveju, suteikia galimybę sumažinti apyvartinio kapitalo finansavimo kaštus. Šis rezultatas strategiškai naudingas pirkėjams.
  • Dėl to, kad sumažėja mokami procentai, pirkėjas gali rinktis pageidaujamus mokėjimo terminus, o pardavėjas turi kitų galimybių – išsiderėti geresnę finansavimo kainą.
  • Dėl šio sprendimo įgyvendinimo atlaisvinama papildomo apyvartinio kapitalo: pirkėjams – dėl to, kad taikomas ilgesnis atsiskaitymo terminas (pailgėja mokėtinų sumų sumokėjimo laikotarpis), o pardavėjams – dėl to, kad atsiranda galimybės anksčiau gauti mokėjimą pagal sąskaitas faktūras (sutrumpėja gautinų sumų sumokėjimo laikotarpis).
  • Naujai atsiradusias apyvartines lėšas pirkėjas gali panaudoti skolai sumokėti ir su finansavimu susijusios išlaidoms (procentinei daliai, limito ir transakcijos mokesčiams) sumažinti.
  • Atlaisvintą apyvartinį kapitalą pirkėjas gali panaudoti ir investicijoms, o tai savo ruožtu skatina augimą ir teigiamai veikia finansinį rezultatą.
  • Nepriklausomai nuo to, kaip panaudojamos lėšos, pirkėjas gali optimizuoti savo balansą, pakeisdamas kreditinius įsipareigojimus prekybos mokėtinomis sumomis.

Naudojame slapukus, kad pagerintume Jūsų naršymą mūsų svetainėje. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine sutinkate su cookies naudojimu.

SupplierPlus svetainėje geriausia naršyti Chrome naršykle.

Atsisiųskite čia